Rýchla a efektívna terénna práca v plnom rozsahu

Pošlite nám Váš dotazník, následne prevezmeme realizáciu projektu od programovania prieskumu cez terénnu prácu až po konečné doručenie údajov. Obvykle môžeme naprogramovať dotazník do 2 pracovných dní, vykonať zber bezprostredne potom podľa vašich špecifikácií a pripraviť dáta do 1 až 2 pracovných dní od ukončenia terénnej práce, aby sme ich doručili ako surový súbor dát alebo tabuľky.

Všetky naše prieskumy sú repsonzivné  a veľa z nich je mobilných pre dokončenie na cestách. Účasť a úroveň spokojnosti sa sleduje prostredníctvom nášho nástroja dashboard tool, čo umožňuje rýchle reakčné časy. Na základe skúseností nášho medzinárodného tímu môžeme poradiť v oblasti kultúrnej citlivosti a pomôcť pri preklade a lokalizácii vašich dotazníkov.

Programovanie - flexibilné možnosti pre potreby vášho projektu

Pomocou nášho softvéru môžeme programovať komplexné dotazníky rýchlo a bezpečne. Počas programovania kontrolujeme dotazník v logike a porozumení. Budeme s vami úzko spolupracovať, ak sú potrebné úpravy.

Chcete mať údaje účastníka pod kontrolou sami a potrebujete iba programovanie a doručenie výsledkov? Dotazník môžeme naprogramovať buď v neutrálnom dizajne, alebo v podobe akú si žiadate vy alebo klient a získate údaje podľa vašich požiadaviek dostávate ako surové dáta, kontingenčné tabuľky alebo tabuľky PowerPoint.

Dodanie dát a kódovanie otvorených otázok

Dáta môžeme dodať týmito spôsobmi:

  • Surové dáta dodané v súbore Excel alebo SPSS.
  • Kontingenčné tabuľky: upravené surové dáta spracované podľa Vašich požiadaviek, ktoré premenné sa majú krížiť. Súčasťou výstupu sú pochopiteľne aj nespracované dáta.
  • Grafy programu PowerPoint: podľa definície vo vašom projektovom dokumente sú uvedené všetky otázky alebo len výsledky, ktoré sú relevantné pre vaše detailné hodnotenie. Súčasťou sú samozrejme aj vyčistené surové dáta.

Takisto môžeme prevziať kódovanie údajov pre vás. Približne 80% otvorených položiek sa kóduje automaticky a zostávajúcich 20% sa kóduje ručne. Ak máte predtým definovaný plán kódov z predchádzajúcich štúdií, môžeme ho samozrejme použiť.

Behaviorálne dáta

Behaviorálne dáta zhromažďujeme pomocou pasívneho merania prostredníctvom špecializovanej skupiny panelistov, ktorí majú na všetkých svojich zariadeniach nainštalovaní softvér na meranie Talk Connect aby sme mohli sledovať ich aktivitu v prehliadačoch aj v aplikáciách. To nám umožňuje pochopiť:

  • Navštívené webové stránky (URL s plnou dĺžkou, time stamp, trvanie)
  • Použité mobilné aplikácie (time stamp, trvanie, kategórie aplikácií)
  • Hľadané výrazy (vrátane time stamp, trvania)
  • Použité vyhľadávacie nástroje

Môžete použiť pasívne meranie aby ste rozvinuli výsledky výskumu, ktoré sú plne zamerané na cieľovú demografickú skupinu. Napríklad by ste mohli:

  • Monitorovať online vyhľadávané výrazy napr. ženy, ktoré majú záujem o ekologické výrobky
  • Monitorovať webové stránky a aplikácie napr. všetci predajcovia kníh s mesačným alebo štvrťročným vykazovaním
  • Zacieliť a vyhľadať svojich zákazníkov, ktorí navštevujú aj webové stránky konkurentov

Sledovanie súborov cookie

Na naše panely môžeme nasadiť klientske súbory cookie, ale taktiež môžeme ponúknuť aj vlastné nástroje na sledovanie vašich digitálnych kampaní. Naše riešenie informačného panelu vám umožňuje overiť publikum, zacielenie, vypočítať čistý dosah a zobraziť kľúčové ukazovatele výkonnosti ako napríklad brand-lift.

Sledovanie polohy a prieskumy PoS (Point of Sale)

Môžeme taktiež rozpoznať a sledovať umiestnenie členov panelov prostredníctvom našej aplikácie - čo znamená, že môžete posielať prieskumy ľuďom, ktorí navštívia určité miesto, napríklad obchod. Pozvánky sa dajú odoslať e-mailom alebo prostredníctvom našej aplikácie.

Spojte sa s nami

Vždy sme radi, ak počujeme od klientov, že okrem bežnejších služieb požadujú projekt na mieru. Pošlite nám e-mail s krátkym popisom vašich požiadaviek a my sa Vám ozveme.