Zber dát na tej najvyššej profesionálnej úrovni

S ohľadom na stále špecifickejšie potreby našich klientov prijmeme 100 až 500 respondentov denne vo všetkých krajinách. Na zabezpečenie kvality vzorky používame množstvo zdrojov od online komunity a spravodajských portálov až po poslancov, ktorí dostanú kampane pre členov, kampane v sociálnych médiách a pozvánky po osobných rozhovoroch. Všetci členovia panelu sa zaregistrovali v trojnásobnom prihlásení a považujú sa za aktívnych podľa noriem ISO.

Vďaka našim bohatým skúsenostiam sme schopní predpovedať očakávanú návratnosť dokončených dotazníkov a na základe toho Vám poradiť, ako dosiahnuť najlepších  možných výsledkov. Často toho dosahujeme prispôsobením cieľovej skupiny, témy prieskumu, dĺžky dotazníku, designom prieskumu a načasovaním. Neustále vylepšujeme a aktualizujeme detailní profily našich panelistov. V súčasnosti profily obsahujú 400 údajov od základných demografických dát až po informácie o životnom štýle a témy vhodné pre B2B prieskumy.

Tieto údaje tvoria základ nášho filtračného systému, ktorý nám umožňuje vykonávať prieskumy výberom respondentov podľa jednej alebo viacerých z týchto špecifikácii v závislosti od konkrétnych potrieb klienta.

Osobné údaje

Poistenie

Domáce spotrebiče

Ekonomická aktivita

Zdravotná starostlivosť

Automoto

Vzdelanie

Mobilný telefón

Stravovanie

Životný štýl

Internet

Nápoje

Domácnosť

Online nakupovanie

Alkohol

Deti

Média

Plánovanie cestovania

Financie

Sociálne médiá

Koníčky a záujmy

Spôsob platby

Osobná elektronika

Fajčenie

 

Cielenie respondentov pre každý projekt.

V našich paneloch je zaregistrovaných viac ako 1 300 000 starostlivo vybraných členov aby sme mohli poskytnúť reprezentatívny obraz miestnej online populácie  v 25 krajinách zahŕňajúcich nemecký hovoriace krajiny, strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Prostredníctvom komplexného riadenia panelov zabezpečujeme aby sa dosiahli kompozitné, zriedkavé alebo zložité sociálno-demografické cieľové skupiny a to aj pri veľkej veľkosti vzoriek. Môžeme taktiež pomôcť v prípadoch, keď nemáte všetky informácie o kvótach - zistíme dáta presne podľa vašich požiadaviek a úzko s vami spolupracujeme na realizácii.

Pasívne meranie, tagging, sledovanie polohy

Dáta zhromažďujeme pomocou pasívneho merania prostredníctvom špecializovanej skupiny panelistov, ktorí majú na všetkých svojich zariadeniach nainštalovaný softvér na meranie špecialistov Talk Connect, aby sme mohli sledovať ich aktivitu v prehliadačoch aj v aplikáciách. To nám umožňuje pochopiť:

 • Navštívené webové stránky (URL s plnou dĺžkou, time stamp, trvanie)
 • Použité mobilné aplikácie (time stamp, trvanie, kategórie aplikácií)
 • Hľadané výrazy (vrátane time stamp, trvania)
 • Použité vyhľadávacie nástroje

Môžete použiť pasívne meranie aby ste rozvinuli výsledky výskumu, ktoré sú plne zamerané na cieľovú demografickú skupinu. Napríklad by ste mohli:

 • Monitorovať online vyhľadávané výrazy napr. ženy, ktoré majú záujem o ekologické výrobky
 • Monitorovať webové stránky a aplikácie napr. všetci predajcovia kníh s mesačným alebo štvrťročným vykazovaním
 • Zacieliť a vyhľadať svojich zákazníkov, ktorí navštevujú aj webové stránky konkurentov

Záruka kvality

Preberáme plnú zodpovednosť za vysokú kvalitu našich dát a panelistických profilov ,každodenne používame najprísnejšie normy prostredníctvom prísneho riadenia panelov. Detailné profilovanie v našej báze panelov vám zabezpečí výber cieľovej skupiny na mieru.  Naši panelisti dostanú len prieskumy, ktoré zodpovedajú ich profilu a záujmom, čo znamená, že sú motivovaní k účasti a je menej pravdepodobné, že budú vyscreenovaní.

To samo o sebe však nezaručuje kvalitu údajov. Najmä komplexnosť dotazníkov, použiteľnosť, jasnosť výrazov a miestny kontext sú kľúčom pre to aby respondent pochopil otázky a poskytol príslušné odpovede. Náš medzinárodný tím vám s radosťou pomôže pri navrhovaní alebo finalizácii dotazníka takým spôsobom, aby respondent zostal zaujatý od prvej až po poslednú otázku.

Súčasťou nami zaisťovanej kontroly kvality je:

 • Automatické kontroly údajov profilu (Kontroly podobnosti / kontroly IP a prehliadača)
 • Priebežné aktualizácie profilu
 • Kontrolu času dokončenia a detekcie „rýchlosti vyplnenia“
 • Kontrolu sociálno-demografických údajov („chytáky“ na začiatku/na konci prieskumov)
 • Kontrolné otázky počas prieskumu
 • Potvrdenie osobných údajov o pre vyplácanie odmien a overenie poštou alebo telefonicky, ak je to potrebné

Ak je panelista klasifikovaný ako „preklikávač“, „podvodný“ alebo nedôveryhodný akýmkoľvek spôsobom, tak je pridaný na čiernu listinu a vylúčený z budúcich prieskumov.

Dopyt

Pokiaľ máte záujem o prieskum a zber dát, vyplňte formulár s detailmi vašej žiadosti a náš tím vám odpovie čo najskôr. Môžete taktiež poslať e-mail na adresu rfq@talkonlinepanel.com.