Medzinárodná, oduševnená a dynamická

Od Viedne po Prahu a Lipsko a zo Sofie do Atén sú naši ľudia kľúčom k nášmu úspechu. S tímom ktorý zahŕňa 16 národností hovoriacich 21 jazykmi. Náš tím tvoria štatistici a výskumní pracovníci, sociológovia, marketingoví odborníci a softvéroví vývojári. Tak ako v spoločnosti Talk aj v dcérskych spoločnostiach keyfacts a v Data Collecte veríme v pracovnú atmosféru, tímovú prácu a hrdosť na dobre vykonanú prácu.

Anita Primo

CEO, Partner

Klaus Oberecker

CEO, Partner

Náš príbeh

Zo sna dvoch priateľov zo školy až ku operáciám v rámci viacerých krajín zahŕňajúce všetky aspekty výskumu, skupina Talk si zachováva vášeň a inováciu ako svoje hlavné hodnoty.

2001
Mac OS X

2002
Infovalidator
Po mesiacoch programovania spúšťajú Benjamin Zotter a Klaus Oberecker prvú verziu nástroja na online prieskum Infovalidator

2005
Teraz oficiálne
Predchodca spoločnosti Talk, Mindtake New Media Consulting je založený s kapitálom z úspor chlapcov
2006
Spúšťa sa Twitter

Zagreb, Croatia
2008
Bok Zagreb, Здравейте Sofia!
Panelová operácia pokračuje v prvej expanznej vlne v Chorvátsku a Bulharsku
2009
Apple vydáva iPad

Sofia, Bulgaria
2009
Vpred a na východ
Firma pridáva kancelárie v Rige a Sofii a zabezpečuje panelovú spoluprácu v ďalších troch krajinách strednej a východnej Európy

2014
Veľký tresk
Prevádzka z 5 kancelárií v strednej a juhovýchodnej Európe, tím rastie na 35 ľudí

2015
Spin-off
Spúšťa sa panel ako samostatný subjekt pod názvom Talk Online Panel
2016
Internet-of-Things: 17.6 billion devices

2017
Poďme stavať impérium!
Talk teraz funguje v 21 krajinách.

2018
Keyfacts sa pripája do rodiny Talk
Talk získava keyfacts založené v Lipsku ako svoju predĺženú ruku na nepostrádateľnom nemeckom trhu

2018
Smelé regionálne partnerstvo so spoločnosťou Datacollect
Talk získava väčšinový podiel u popredného českého CATI/CAWI špecialistu