Vytvorte svoj vlastný panel so spoločnosťou Talk

Na základe dlhoročných skúseností v niekoľkých európskych krajinách vám spoločnosť Talk môže rýchlo a efektívne pomôcť vytvoriť klientsky panel pre vlastné účely výskumu vnútorného trhu v rámci vašej zákazníckej základne. Tento druh prístupu a kontakt s vašimi klientmi vám môže poskytnúť kľúčové výhody:

  • Zníženie nákladov na výskum v rámci vnútorného trhu - môžete vykonávať analýzy početností, zákazníkov a analýzy a ďalšie bez externých nákladov na respondnetov
  • Redukcia obťažujúcich prieskumov priamo na stránkach - zisťujete len priamo medzi vašimi zákazníkmi.
  • Zníženie prieskumov prostredníctvom bežných e-mailových programov alebo programov CRM, ktoré nepovoľujú kvóty
  • Testovanie predaja reklám - napríklad štúdium o vplyve reklamy v rámci vášho online panelu medzi najvernejšími zákazníkmi
  • Zahrnutie premenných špecifických pre váš produkt (napr. záujmy, frekvencia čítania atď.) Podľa toho, ktoré rozhovory sa môžu uskutočniť medzi konkrétnymi cieľovými skupinami.
  • Údaje panelového profilu sa dajú použiť na obohatenie vášho vlastného systému zacielenia.

Kľúčovým prínosom našej ponuky je že vás necháva bez ďalšej administratívnej záťaže, pretože panel funguje ako podskupina komunity Talk.

To znamená, že viac jazyčný tím Talk sa bude zaoberať všetkými aspektmi nastavenia a riadenia panelov: všetko od náboru, získavania zdrojov, odpovedania na e-maily a telefonáty na panelistov, implementácie právnych požiadaviek na súkromie, monitorovania činnosti a výkonnosti panelov aby sa zabránilo podvádzaniu a aktualizácie databázy na zabezpečenie stabilnej kvality. Tým sa oslobodí projektový tím aby premýšľal nad inovačnými spôsobmi ako využiť túto novú spätnú väzbu zákazníkov v prospech vašej firmy alebo produktu.

Licencia softvéru na tvorbu dotazníkov

Talk je veľmi hrdý na náš vlastný prieskumný nástroj, ktorý je k dispozícii aj ako licencovaný produkt: je to výkonný webový softvér na tvorbu dotazníkov umožňujúci prístup viacerým užívateľom súčasne. Vyvinutý pre online prieskum trhu, ktorý umožňuje rýchle, jednoduché a prispôsobené programovanie rôznych druhov otázok, ktoré sa majú implementovať a vyhodnotiť on-line. Kontaktujte prosím rfq@talkonlinepanel.com pre možnosť ukážok a ceny.