Skupina Talk

S takmer 20-ročnými skúsenosťami v online prieskume trhu je Talk špecialistom na "Full Service Digital Data Collection" a ponúka komplexné služby pre online dotazníky, ako aj zber behaviorálnych dát. Ten zahŕňa cookie tracking a pasívne meranie, ako aj geo-tracking cez Talk aplikáciu.

Talk Group prevádzkuje online panely s rozsiahlym profilingom v 25 krajinách s 1,3 miliónom aktívnych členov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a tiež v nemecky hovoriacich krajinách. Spoločnosť, ktorá sídli vo Viedni, má aj ďalšie pobočky naprieč Európou a kladie dôraz na vysokú kvalitu dát, rozsiahlu expertízu v oblasti panel managementu i mimoriadne dôkladný súlad s reguláciami na ochranu dát. Talk Group používa tie najvyššie štandardy v IT a projektovom manažmente a bol certifikovaný podľa ISO 20252 v roku 2019.

Full-service zber dát a reporting

Zhromažďujeme digitálne anonymizované údaje z prieskumov podporovaných počítačmi na našich paneloch v celej Európe. V priemere 400 atribútov, ktoré zhromažďujeme u každého člena panelu nám umožňuje zacieliť prieskumy, tak aby sme dosiahli požadované cieľové publikum. Ťažíme z výborného IT zázemia a našich vlastných výzkumných aplikacii. Boli sme medzi prvými pri zavádzaní responzivity, rozhranie pre realizáciu prieskumov na mobilných a rôznych ďalších zariadeniach.

Zhromažďujeme údaje o správaní ako je používanie webových stránok, využívanie aplikácií, údaje o vyhľadávaní a umiestnení prostredníctvom rôznych technológií pasívnych meraní, ktoré sme nasadili v špecializovanej skupine panelistov, ktorí majú nainštalované na všetkých svojich zariadeniach špeciálne softvérové aplikácie. Ďalej spolupracujeme s technológiami sledovania súborov cookie, ktoré merajú používanie webových stránok, ako aj expozície reklám.

Medzinárodný pohľad, miestne znalosti

Kombinujeme medzinárodný pohľad s miestnymi znalosťami. Všetky naše panely sú riadené lokálne domáci hovoriacimi pracovníkmi, ktorí poznajú kultúru a podmienky na trhu, takže môžu poradiť v oblasti otázok citlivých pre danú kultúru a prispôsobiť portfólio miestnym zvyklostiam. Všetky projekty a riadenie v teréne sa vykonáva tam, kde je prístupný v kancelárii najbližšie ku klientovi. Ak nemáme kanceláriu v krajine tak sa projektové riadenie uskutočňuje centrálne mimo Viedne, aby sa zjednodušili operácie a umožnila dôsledná kontrola kvality.

Sme členom ESOMAR a SIMAR.

ESOMAR logo          SIMAR

Spojte sa s nami

Pre odber vzoriek a žiadosť o projekt zašlite prosím e-mail na adresu rfq@talkonlinepanel.com vrátane vašich úplných kontaktných údajov a špecifikácie vašej žiadosti. Náš tím Vám odpovie čo najskôr s cenovou ponukou.