Politika zasebnosti in splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

Pogovor je posodobil svoj pravilnik o zasebnosti, da bi sprejeli in obravnavali nove zakone o varstvu splošnih podatkov (GDPR), kateri so  25. maja 2018 začeli veljati v Evropi. Enostavno rečeno, spreminjamo način zbiranja in uporabe podatkov  katere prejmemo iz vaše strani kot na primer e-pošto, ki ste jo poslali, da se naročite na naš newsletter, ali kontaktne podatke, ki smo jih shranili v našem sistemu za upravljanje strank po tem, ko smo prejeli vašo vizitko. Cilj nove zakonodaje je zagotoviti varnejše podatke in okrepiti človekove pravice do lastnih zasebnih informacij, podprli pa bomo spremembe kot korak proti pravičnejšemu in preglednejšemu digitalnemu okolju.

Osebne podatke obdeluje  Talk (v nadaljnjem besedilu podjetje) za pošiljanje glasil ali informacij o aktualnih ali novih izdelkih, storitvah in orodjih na področju tržnih raziskav in javnega mnenja ali informacij o dogodkih, ki jih organizira ali podpira naša družba. Pravna podlaga za obdelavo v ta namen je podana s soglasjem.

Osebni podatki, vključno s potrdilom o odobritvi, se bodo hranili še naslednja tri leta po uveljavitvi razveljavitve, da se lahko subjektu in organom dokaže, da so bile zahtevane informacije pravilno predložene in da so bili osebni podatki obdelani zakonito. Vendar komunikacija več ne bo. Pravna podlaga obdelave je legitimni interes odgovorne osebe, tj. Dokaz o pravilni predložitvi trženja in pravna obdelava osebnih podatkov.

Osebni podatki se hranijo do izteka treh let po preklicu privolitve, vendar ne več kot 3 leta od zadnjega stika s to osebo.

Posamezniki imajo naslednje pravice:

  • zahtevati  [podjetje]  potrditev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, in, če je potrebno, informacije o takšnih osebnih podatkih (pravica dostopa);
  • zahteva za hitro popravljanje napačnih podatkov in izpolnjevanje osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje (pravica do popravka)
  • Zahteva za hiter izbris osebnih podatkov, kateri se nanašajo na pravilo, da so pozabljeni

Poleg tega imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, tudi od 25. maja 2018 naslednje pravice, vedno v skladu s posebnimi pogoji za njihovo izvajanje, ki jih določa splošna uredba o varstvu podatkov:

  • pravico zahtevati omejitev obdelave
  • pravica do prenosljivosti podatkov
  • pravico, da kadar koli ugovarjajo obdelavi njihovih osebnih podatkov; ima posameznik, na katerega se podatki nanašajo, pravico ugovarjati obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja kadarkoli in z učinkom za prihodnost.

Osebne podatke lahko shranimo na strežnikih naših ponudnikov storitev zunaj EU, kot so Združene države. Zagotavljamo, da je v tem primeru zakonsko določena enaka raven varstva podatkov in da smo uporabili vse zakonsko potrebne mehanizme prenosa.

Od 25. maja 2018 dalje pristojni organ za vse pritožbe v zvezi s kršenjem zgoraj navedenih pravic dostopa, pravice do popravka, pravico do pozabljanja itd. bo Avstrijska agencija za varstvo podatkov.