Polityka Prywatności i Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Talk zaktualizował swoją Politykę Prywatności, aby uczynić ją bardziej zrozumiałą, oraz sprostać nowemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (GDPR), które weszło w życie w Europie 25 maja 2018 roku. Mówiąc prościej, zmieniliśmy sposób, w jaki pozyskujemy i wykorzystujemy informacje pochodzące od Ciebie, takie jak adres e-mail, który podałeś, aby zapisać się do naszego newslettera lub dane kontaktowe, które zapisaliśmy w naszym systemie zarządzania bazą klientów, po tym, kiedy otrzymaliśmy od Ciebie wizytówkę. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych i wzmocnienie praw osób do zarządzania ich prywatnymi informacjami, my natomiast uznajemy te zmiany za krok w kierunku sprawiedliwej i przejrzystej współpracy online.

Dane osobowe przetwarzane są przez Talk (zwaną dalej "firmą") w celu wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletterów lub informacji o bieżących i nowych produktach, usługach i narzędziach w dziedzinie badań opinii i rynku lub informacji o wydarzeniach, w których nasza firma może uczestniczyć. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu jest udzielona zgoda.

Dane osobowe, w tym oświadczenie o zgodzie, będą przechowywane przez kolejne trzy lata od momentu odwołania, w celu poświadczenia podmiotowi danych i organom, iż żądane informacje zostały należycie przesłane, oraz że dane osobowe zostały przetworzone zgodnie z prawem. Jednakże, dalsze komunikaty nie będą już wysyłane. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej, a mianowicie dowód właściwego przesyłania marketingowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do upływu trzech lat od cofnięcia zgody, ale nie więcej niż trzy lata od ostatniego kontaktu z osobą zainteresowaną, a następnie usunięte.

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo:

  • prosić [firmę] o potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą oraz, w razie potrzeby, o podanie tych danych osobowych (prawo dostępu);
  • zażądać natychmiastowej korekty niedokładnych danych i uzupełnienia ich danych osobowych (prawo do sprostowania)
  • zażądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które ich dotyczą, zgodnie z prawem do bycia zapomnianym

Ponadto od 25 maja 2018 r. osoby, których dane dotyczą, będą również zawsze miały następujące prawa, zgodnie ze szczególnymi warunkami ich wykonywania przewidzianymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, ze skutkiem na przyszłość.

Dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach naszych dostawców usług, którzy znajdują się poza UE, np. W USA. Gwarantujemy, że obowiązuje tam ten sam poziom ochrony danych, jaki jest wymagany przez prawo, i że wykorzystujemy wszystkie legalnie określone ścieżki transmisji.

Od 25 maja 2018 r. organem odpowiedzialnym za wszelkie skargi dotyczące naruszenia powyższego prawa dostępu, prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym itp. będzie Austriacki Organ ds. Ochrony Danych.