Impressum

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria 

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: info@talkonlinepanel.com
Web: www.talkonlinepanel.com

Nr identyfikacyjny VAT: ATU68904867
Nr rejestracji firmy: 419178p
Nr rejestracji danych: DVR4014619 
Sąd rejestrowy: Sąd Handlowy w Wiedniu

Członek Austriackiej Izby Handlowej (WKO), Oddziału Doradztwa, IT, reklamy i komunikacji rynkowej (Fachgruppe Unternehmensberatung und Informationstechnologie)

Copyright

Zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Jakiekolwiek dalsze wykorzystanie, w szczególności przechowywanie w bazach danych, publikacja, powielanie oraz wszelkie formy komercyjnego wykorzystania i przekazywania osobom trzecim - również w części lub w formie przetworzonej - jest zabronione bez zgody Talk Online Panel. Drukowane lub inne treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Nie można ich przekazywać ani udostępniać stronom trzecim, nawet w celach niekomercyjnych lub prywatnych, np. do prezentacji osobom trzecim. Wykorzystanie w całości lub w części kodu źródłowego lub innych elementów systemu i opublikowanych materiałów (obrazów, audio itp.) jest chronione prawem autorskim i warunkami licencji właściciela i musi być wyraźnie przez niego zatwierdzone na piśmie.

Disclaimer

Wydawca tworzy i edytuje informacje publikowane na tej stronie zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem, mając na celu dostarczanie użytkownikom aktualnych informacji. Wszystkie informacje udodostępniane za pośrednictwem hiperłącza lub innych środków internetowych, które nie są bezpośrednio związane z działalnością wydawcy, należą do obowiązków ich wydawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje tam zawarte ani za konsekwencje ich użytkowania. Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności producenta, wydawca wyraźnie zaznacza, że ​​błędów nie można całkowicie wykluczyć, a zatem wszystkie informacje są dostarczane z zastrzeżeniem korekty. Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku źródeł lub przetwarzania i nie ponosi odpowiedzialności za treść i jej skutki. W szczególności wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje użycia lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.

© 2018 Talk Online Panel