ESOMAR 28 - Pytania & Odpowiedzi

1. Jakie doświadczenie ma Wasza firma w dostarczaniu prób online do badań rynku?

Talk Online Panels (zwany dalej "Talk") rozpoczął oferowanie prób online w 2001 r., w tamtym czasie jeszcze pod nazwą marki "MindTake", a obecnie przeprowadza około 2 milionów wywiadów internetowych rocznie. Talk działa obecnie na 21 rynkach poprzez własne i stowarzyszone panele, w szczególności w regionach DACH, CEE/SEE oraz w Rosji, na Ukrainie, w Grecji i Turcji. Główna siedziba mieści się w Wiedniu, a dodatkowe biura znajdują się w Lipsku (Niemcy), Atenach (Grecja), Sofii (Bułgaria) oraz Pradze (Czechy). Talk zatrudnia osoby na miejscu w większości krajów, w których prowadzi działalność.

2. Proszę opisać i wyjaśnić typy przykładowych internetowych źródeł prób badawczych, z których pochodzą respondenci. Czy są to bazy danych? Aktywnie zarządzane panele badawcze? Listy marketingu bezpośredniego? Portale społecznościowe? Web Intercept (znane również jako rzeka) lub inne próby?

Talk to internetowy panel dostępu stworzony wyłącznie w celu prowadzenia badań. Nie jest wykorzystywany do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych. Rekrutacja różni się w zależności od kraju, lecz zdecydowana większość członków panelu jest rekrutowana online dzięki różnym źródłom: za pośrednictwem partnerów medialnych oraz w trakcie prowadzenia innych badań powiązanych agencji badawczych lub firm, rejestracji współbieżnych, reklamy internetowej, itp. W niektórych krajach posiadamy partnerstwa do rekrutacji offline poprzez wywiady face-to-face e i wywiady telefoniczne - jednakże członkowie panelu zwerbowani za sprawą tego typu źródeł stanowią jedynie mniej niż 5% ogółu członków społeczności. Aby zagwarantować jakość panelu, zawsze zatrudniamy rodzimych pracowników do zarządzania daną społecznością. Ankiety przechwytujące (Intercept) i on-site mogą być dostarczane na życzenie w oparciu o projekt, lecz Talk nie oferuje ich w standardzie.

3. W przypadku próby z więcej niż jednego źródła: w jaki sposób są one łączone w celu zapewnienia ich jakości? Jak można odtworzyć je w przyszłości, a tym samym osiągnąć wiarygodny wynik? Jak wykluczyć możliwość powielania uczestników z różnych źródeł?

Talk Online Panels (zwane dalej "Talk") działają głównie z własnymi, zastrzeżonymi panelami. Jeśli potrzebna jest dodatkowa próba, Talk współpracuje z siecią zaufanych partnerów, którzy mogą ją dostarczyć - zawsze w przejrzysty sposób i za wyraźną zgodą klienta. W przypadku zewnętrznych prób, nasz własny system podwójnego rozpoznawania i pobierania odcisków palców gwarantuje, iż ​​unika się duplikatów - o ile jest to technicznie możliwe.

4. Czy Wasze próby wykorzystywane są wyłącznie do badań rynku? Jeśli nie, jakie są inne cele?

Aby zapewnić jakość dostarczonej próby, Talk Online Panels wykorzystują swoją próbę wyłącznie do badań rynkowych.

5. W jaki sposób pozyskujecie grupy, które mogą być trudno dostępne w Internecie?

W celu znalezienia i rekrutacji trudno dostępnych grup, Talk stara się aktywnie rekrutować na portalach o szczególnym znaczeniu, a także w ukierunkowanych kampaniach reklamowych online i offline. Naszym celem jest poszerzenie bazy respondentów o grupy, które mogą być niedostatecznie reprezentowane w tradycyjnych internetowych badaniach runku. Profil tych grup różni się w zależności od kraju.

6. Jeśli w danym projekcie musicie uzupełnić swoją próbę o próby od innych dostawców, w jaki sposób wybieracie partnerów? Czy informujecie klientów z wyprzedzeniem, jeśli korzystacie z usług zewnętrznych dostawców?

Jeśli potrzebna jest dodatkowa próba, Talk ma możliwość pracy z małą, starannie dobraną liczbą długoterminowych dostawców partnerskich. Przed nawiązaniem długotrwałej współpracy z partnerem przeprowadzamy szereg testowych projektów i decydujemy o partnerstwie w zależności od wyników tychże projektów. Nieustannie monitorujemy jakość zakupionej próby, dzięki czemu możemy na bieżąco omawiać wszelkie kwestie i natychmiast reagować, aby rozwiązać dany problem. Talk wyznaje politykę powiadamiania klienta w każdym przypadku, gdy potrzebujemy dodatkowego partnera, a próby partnerów są zamawiane tylko za wyraźną zgodą klienta.

7. Jakie kroki podejmujecie w celu uzyskania reprezentatywnej próby docelowej badanej populacji?

Pierwszym krokiem jest ustalenie pewnych parametrów odnoszących się do pożądanej grupy docelowej danego badania (np. pochodzących z krajowych urzędów statystycznych itp.). Następnie zautomatyzowane narzędzie pobiera losową próbę z panelu Talk, która spełnia te kryteria, a jej wielkość będzie zależeć od pożądanej końcowej liczby wywiadów oraz innych czynników, takich jak średni współczynnik odpowiedzi. Jeżeli klient życzy sobie uzyskać na przykład próbę reprezentatywną dla danego kraju, współczynniki ustalane są zgodnie z danymi lokalnych urzędów statystycznych. Zapraszając potencjalnych respondentów, dbamy również o to, aby zapewnić odpowiednią dystrybucję przestrzenną. Ponadto, w procesie zapraszania możemy określić odpowiednie tabele krzyżowe i w jej obrębie zastosować pobieranie losowe próby ważonej.

8. Czy korzystacie z routera ankietowego?

Talk nie korzysta z routera ankietowego. Ankietowani są zapraszani osobno do każdej ankiety.

9. Proszę opisać proces przydzielania w routerze. W jaki sposób decydujecie, które ankiety mogą być brane pod uwagę w przypadku danego uczestnika? Według jakiego priorytetu respondenci są przydzielani do ankiet?

N/A

10. Jakie środki podejmujecie, aby zapobiec lub złagodzić stronniczość wynikającą z użycia routera?

N/A

11. Kto w waszej firmie ustawia parametry routera? Czy jest to dedykowany zespół lub indywidualni kierownicy projektów?

N/A

12. Jakie informacje profilowe przechowywane są na temat respondentów oraz w jaki sposób? Jak różni się to wśród prób z wielu źródeł? W jaki sposób dane te są aktualizowane? Jeśli nie ma wystarczających danych profilowych, w jaki sposób traktowane są projekty o niskim zasięgu?

Aby móc oferować swoim klientom ukierunkowane ankiety, Talk gromadzi szczegółowe informacje na temat kilku kluczowych aspektów profilu socjodemograficznego danej osoby (takie jak sytuacja gospodarstwa domowego, wykształcenie, praca i finanse), a także dane dotyczące szerokiego zakresu zachowań konsumentów i stylu życia, od palenia tytoniu po użytkowanie danego produktu. Dane te stanowią podstawę systemu filtrowania, który pozwala nam przeprowadzać ankiety z wykorzystaniem specjalnie dopasowanych prób: możemy wybierać respondentów według jednego z powyższych pól lub kombinacji kilku, w zależności od konkretnych potrzeb klienta. Podanie podstawowych danych dotyczących płci, wieku i położenia geograficznego jest obowiązkowe, aby stać się członkiem Talk, podczas gdy wszystkie pozostałe dane profilu są opcjonalne - ukończenie jest jednak nagradzane punktami, Talk ma średni poziom uzupełnienia profilu w okolicach 70%. Wszystkie ankiety profilowe są corocznie aktualizowane.

13. Proszę opisać proces zaproszenia do ankiety. Jak wygląda oferta skierowana do kandydatów w celu zaproszenia ich do indywidualnych ankiet? Jakie informacje o samym projekcie są podawane w trakcie procesu? Poza bezpośrednimi zaproszeniami do konkretnych ankiet (lub routerów), jakie inne metody zaproszeń są wykorzystywane?

Członkowie panelu, którzy są losowo wybierani jako część próby, otrzymują krótki e-mail ze standardowym tekstem zaproszenia z podanymi kluczowymi informacjami, takimi jak temat ankiety, czas trwania, okres ważności i przyznane punkty za ukończenie, wraz z bezpośrednim linkiem do strony głównej ankiety. Bardzo ważne jest dla nas, aby informacje zawarte w e-mailu z zaproszeniem pozostawały neutralne i nie zawierały specyfikacji właściwej grupy docelowej w celu uniknięcia stronniczych zachowań. Respondenci są nagradzani za pomocą opartego na punktach programu nagród, głównie w zależności od czasu trwania kwestionariusza, a czasami również jego skomplikowania. (Przyznajemy również punkty pocieszenia w przypadku niezakwalifikowania, jako gest dobrej woli). Każdy e-mail z zaproszeniem zawiera również link, który pozwala użytkownikom zarządzać swoim kontem, na przykład aktualizować swoje dane osobowe lub usunąć profil.

14. Proszę opisać bonusy oferowane respondentom za wzięcie udziału w ankiecie. Czym się one różnią w zależności od próby, długości wywiadu, charakterystyki respondenta?

W przypadku wypełnionych ankiet paneliści otrzymują punkty, których liczba zależy głównie od czasu trwania ankiety, a czasami także od złożoności kwestionariusza. Po osiągnięciu pewnych progów punktowych (np. 2000 punktów) członkowie panelu mogą wymienić swoje punkty w sklepie z nagrodami Talk lub mogą poczekać, aż osiągną kolejny próg (np. 3000 punktów) i uzyskają dostęp do "cenniejszej" nagrody. W zależności od kraju, sklep Talk oferuje wiele opcji bonuów dopasowanych do konkretnych lokalnych zainteresowań oraz zgodnych z lokalnym ustawodawstwem. Obecnie dostępne nagrody obejmują gotówkę, kupony na zakupy do sklepów stacjonarnych i internetowych, prenumeraty czasopism oraz darowizny na cele charytatywne.

15. Jakie informacje na temat projektu są potrzebne, aby móc dokładnie oszacować wykonalność za pomocą własnych zasobów?

Ogólnie rzecz biorąc, podstawowe parametry potrzebne do obliczeń wykonalności to konkretna grupa docelowa, kryteria filtrujące (screening criteria) i wskaźnik występowania (incidence rate), a także długość wywiadu i wymagane kwoty. Na życzenie klienta Talk może podać dokładny reprezentatywny dla każdego kraju rozład prób, a także może pomóc w oszacowaniu wskaźnika występowania. Na podstawie tych szacunków Talk oblicza wykonalność projektu i ustala cenę.

16. Czy wykonujecie pomiary zadowolenia respondentów? Czy te informacje są udostępniane klientom?

Przykładamy wielką wagę do pozytywnego doświadczenia użytkowników z korzystania z naszego panelu i aktywnie staramy się pozyskać ich opinie na temat treści i wyglądu każdej ankiety, czasami również za pomocą samodzielnych kwestionariuszy, lecz najczęściej za pomocą pytania zwrotnego na końcu każdej ankiety. Pytanie to zwykle zawiera prośbę o numeryczną ocenę ankiety, a także otwarte pole odpowiedzi w celu uzasadnienia swojej oceny. W dowolnej chwili i niezależnie od ankiet, członkowie panelu mogą przekazywać swoje opinie i sugestie dotyczące ulepszeń platformy oraz ankiet za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie talkonlinepanel.com.

17. Jakie informacje przekazywane są klientom po zakończeniu projektu?

Zwykle uzgadniamy przekazywanie informacji z każdym klientem w ramach planowania projektu. W zależności od konkretnych życzeń, klient może otrzymać obszerny raport zawierający informacje na temat wszystkich aspektów ankiety, od próby początkowej, wskaźnika uczestnictwa (participation rate), wskaźnika rezygnacji (drop-out rate), treści zaproszenia, aż do opisu metodologii, a także bardziej szczegółowego wglądu w próby, na przykład według podziału na dostępne parametry (np. wiek, lokalizacja itp.).

18. Kto jest odpowiedzialny za kontrole jakości danych? Jeśli należy to do Was, to czy stosujecie procedury mające na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie niepożądanych zachowań podczas badania, takich jak (a) podawanie losowych odpowiedzi, (b) nielogiczne lub niespójne odpowiedzi, (c) nadużywanie możliwości nieudzielania odpowiedzi (np. "Nie wiem") lub (d) speeding (zbyt szybkie ukończenie badania)? Proszę opisać te procedury.

Nie istnieje rodzaj ankiety, zarówno bezpośredniej, telefonicznej lub wspomaganej komputerowo, która może zagwarantować wyniki zwolnione z tego typu podejrzeń. Jesteśmy świadomi wyzwania, jakim jest uchwycenie czegoś tak subtelnego i zmiennego jak opinie prawdziwych ludzi, i dokładamy wszelkich starań, aby oddzielić wszelkie niewłaściwe wpływy z tego procesu. Rozpoczynamy już podczas procesu rekrutacji, w którym wykluczamy kandydatów, którzy wydają się być motywowani wyłącznie zyskiem pieniężnym i promujemy tych, którzy są naprawdę zainteresowani udzielaniem szczerych opinii i pomagają kształtować rynek. W oparciu o tę zasadę, oferujemy naszym panelistom szeroką gamę ankiet oraz przejrzysty i uczciwy system motywacyjny. Stosujemy automatyczne kontrole adresów IP i przeglądarek, a także regularnie sprawdzamy jakość danych, zwracając uwagę np. na czas trwania ankiety lub jakość otwartych odpowiedzi. Zawsze prosimy klientów o opinie na temat ankiet, w których nie możemy przeprowadzić naszych własnych kontroli. W porozumieniu z naszymi klientami możemy również załączyć pytania kontrolne do naszych ankiet. Respondenci, którzy dostarczają złej jakości dane, są oznaczani i wykluczani z przyszłych ankiet.

19. Jak często kontaktujecie się z tą samą osobą, w celu zaproszenia do udziału w ankiecie w określonym czasie, niezależnie od tego, czy odpowiada ona na zaproszenie? Jak ten proces różni się w przypadku różnych prób?

Każdy członek panelu jest zapraszany do udziału w ankietach maksymalnie sześć razy w miesiącu. Wliczając wszelkie wykluczenia z ankiet (screen-outs), zignorowane zaproszenia lub spóźnione odpowiedzi, każdy respondent wykonuje średnio 1,5 ankiety miesięcznie. Ograniczenie to ma na celu zminimalizowanie komercjalizacji ankiet wśród "profesjonalnych" respondentów, którzy chcą osiągnąć zysk za pomocą systemu punktacji.

20. Jak często ta sama osoba może wziąć udział w ankiecie w określonym czasie? Jakie są różnice między różnymi próbami? Jak sobie z tym radzić w ramach danej kategorii i/lub przedziałów czasowych?

W celu uniknięcia efektów kategoryzacji, nasze narzędzie losowo zaprasza najpierw tych respondentów, którzy najdłużej nie otrzymali zaproszenia do ankiety z tej samej kategorii. To samo dotyczy przedziału czasu. Ponadto klient może określić konkretny przedział czasowy, dla którego potrzebuje absolutnej świeżej próby (lub próby nowej kategorii), a Talk zastosuje powyższe ograniczenia czasowe / kategoryzacyjne podczas zapraszania do ankiet.

21. Czy gromadzicie dane dotyczące respondentów na poziomie indywidualnym, takie jak historia uczestnictwa, data wejścia, źródło itp.? Czy jesteście w stanie dostarczyć klientom analizę tego typu pojedynczych danych dla każdego projektu?

Posiadamy informacje na temat czasu wejścia, źródła wejścia, promowanych przyjaciół, zaproszeń do ankiet, udziału w ankietach, a także aktualizacji profilu. W razie potrzeby możemy dostarczyć te informacje klientowi.

22. Czy stosujecie procedurę weryfikaci tożsamości respondenta? Czy istnieją procedury wykrywania nieuczciwych respondentów? Proszę opisać w jaki sposób są one realizowane podczas rejestracji próby oraz/lub przy wejściu do ankiety lub routera. Jeśli oferujecie próby B2B, jakie procedury są tutaj dostępne?

Wykrywanie nieuczciwych respondentów rozpoczyna się już w trakcie procesu rekrutacji. Wykluczamy kandydatów, którzy są zainteresowani wyłącznie zyskiem i aktywnie promujemy tych, którzy chcą podzielić się swoimi szczerymi opiniami i pomóc w kształtowaniu rynku. Sprawdzamy dane adresowe za pomocą publicznych baz danych, jeśli są one dostępne, a także weryfikujemy dane uczestników, dopasowując je do informacji, które podają w procesie wymiany punktów na nagrody (np. imię i nazwisko w danych konta, adresy pocztowe). Po stronie technicznej korzystamy również ze sprawdzania adresów IP i przeglądarek w celu zapobiegania wielokrotnym rejestracjom przez tę samą osobę. Przeprowadzamy losowe kontrole tożsamości, zarówno przez e-mail, jak i przez telefon.

23. Proszę opisać procesy "opt-in w badaniach rynkowych dla wszystkich internetowych źródeł prób.

Talk pracuje tylko z podwójnym systemem opt-in. Każda rejestrująca się osoba musi potwierdzić rejestrację, klikając link w e-mailu kontrolnym. Jeśli to możliwe, Talk sprawdza również dane adresowe podane przez nowych członków przy rejestracji w publicznych bazach danych, w celu potwierdzenia autentyczności tożsamości członka.

24. W jaki sposób przedstawiacie respondentom swoją Politykę Prywatności?

Nasi respondenci podczas rejestracji w panelu muszą potwierdzić, iż zgadzają się z Warunkami korzystania, a także z naszą Polityką Prywatności oraz plików cookie.  Mogą zapoznać się z nimi w dowolnym momencie podczas odwiedzania naszej strony internetowej: oba dokumenty są wyraźnie zaznaczone w stopce witryny.

25. Proszę opisać środki podjęte w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych.

Talk Online Panel zobowiązuje się do odpowiedzialnego i pełnego szacunku przetwarzania danych osobowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w europejskim Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO), austriackim prawie o ochronie danych (Datenschutzgesetz 2000), jak również ścisłymi wytycznymi określonymi przez Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR) oraz stowarzyszenie austriackich badaczy rynku (VMÖ). Talk nie sprzedaje spersonalizowanych danych stronom trzecim. Ze względu na wielowarstwową strukturę informatyczną zapewnia się, że osoby pracujące z panelem mają dostęp tylko do danych absolutnie niezbędnych do wykonywania ich zadań. Wszyscy członkowie personelu podpisali także umowy zbowiązujące do zachowania poufności i są co najmniej raz w roku informowani o nowych przepisach o ochronie danych w ramach ciągłego kształcenia.

26. Jakie praktyki stosujecie przy podejmowaniu decyzji, czy badanie internetowe zawierające wrażliwe dane handlowe lub materiały klienta powinno zostać przedstawione respondentom?

Podczas rejestracji w panelu online Talk wszyscy uczestnicy zobowiązują się do zachowania poufności informacji zawartych w ankiecie. W razie potrzeby ponownie przypominamy na początku ankiety o warunkach prywatności, a jeśli respondent nie wyrazi jednoznacznej zgody, nie będzie mógł uczestniczyć w ankiecie. Jeśli jednak wymagana jest 100% pewność, że informacje z treści badania nie zostaną ujawnione publicznie, odradzamy przeprowadzanie badań online: pomimo wszelkich środków bezpieczeństwa nie ma 100% pewności. W takich przypadkach oferujemy indywidualne wywiady face-to-face lub grupy fokusowe, w zależności od projektu.

27. Czy posiadacie certyfikaty określonego systemu jakości? Jeśli tak, to które?

Spełniamy wszystkie wytyczne ESOMAR oraz posiadamy certyfikat EuroLabel (austriacki znak zaufania e-commerce). Wszystkie istotne zadania w ramach dobory próby dla projektu dokumentowane są w naszych wewnętrznych narzędziach zarządzania projektami i regularnie sprawdzane pod kątem zgodności z punktami odniesienia w ramach naszego wewnętrznego zapewnienia jakości.

28. Czy przeprowadzcie ankiety internetowe wśród dzieci i młodzieży? Jeśli tak, czy stosujecie się do standardów przedstawionych przez ESOMAR? Jakie inne zasady lub standardy, jak na przykład COPPA w Stanach Zjednoczonych, stosujecie?

Talk Online Panels zezwala na rejestrację osób od 15 roku życia, dlatego nie przeprowadzamy ankiet internetowych bezpośrednio z dziećmi i nastolatkami. Jeśli do ankiety potrzebne są osoby młodsze, uczestnictwo w niej byłoby zaplanowane wspólnie z ich rodzicami: zaproszenie zostałoby wysłane do rodziców, którzy następnie mogliby zdecydować, czy ich dzieci wezmą udział w badaniu.