Brza i efikasna kompletna usluga terenskog rada

Kada nam pošaljete vaš upitnik, mi preuzimamo izvršenje projekta, od programiranja ankete, do terenskog rada i konačne dostave podataka. Uglavnom su potrebna do 2 radna dana za programiranje upitnika, zatim se shodno vašim specifikacijama odmah potom radi teren, i pripremaju podaci u roku od 1 do 2 radna dana na kraju terenskog rada, kako bi se dostavili sirovi podaci ili tabele.

Sve naše ankete su prilagodljivog dizajna, i mnoge su za mobilne uređaje i popunjavanje u pokretu. Nivoi učešća i zadovoljstva se prate putem dashboard alata, koji omogućava brzu reakciju. Na osnovu iskustva našeg multikulturalnog tima, možemo takođe savetovati i uputiti na kulturnu osetljivost i asistirati u prevođenju i prilagođavanju vašeg upitnika.

Programiranje - Fleksibilne opcije za potrebe vašeg projekta

Naš softver može programirati složene upitnike na brz i siguran način. U toku programiranja, proveravamo logiku i razumljivost upitnika. U dogovoru sa vama, radimo izmene i prilagođavanja.

Želite sami da kontrolišete tražene podatke i potrebno vam je samo programiranje i dostava rezultata? Možemo programirati upitnik za vas, bilo u neutralnom dizajnu ili u skladu sa potrebama vaše kompanije ili klijenta, i na osnovu vaših zahteva dostaviti vam sirove podatke, krostabulacije (ukrštanje podataka) ili PowerPoint grafikone.

Dostava podataka i kodiranje rezultata

Možemo dostaviti podatke na sledeći način:

 • Sirovi podaci, dostavljeni u Excel-u ili SPSS-u
 • Krostabulacije: Obrada prilagođenih sirovih podataka se prikazuje prema vašim specifikacijama, navodeći koje varijable želite da budu ukrštene jedna sa drugom. Uglavnom su uključeni sirovi podaci. 
 • PowerPoint grafikoni: kako je navedeno u vašem opisu projekta, prikazani su grafikoni ili svih pitanja ili samo rezultati koji su vama relevantni za evaluaciju. Naravno, za grafikone dobijate očišćene sirove podatke.

Takođe možemo uraditi za vas kodiranje podataka. Oko 80% otvorenih pitanja je automatski kodirano, dok se preostalih 20% kodira manuelno. Ukoliko imate već definisan šifrarnik sa prethodnih studija, možemo ga primeniti. 

Podaci o ponašanju/navikama

Sakupljamo podatke o navikama kroz pasivno merenje putem posvećene grupe panelista, koji su na njihovim uređajima instalirali naš poseban Talk Connect softver za merenje, kako bismo pratili njihovo korišćenje u pretraživačima kao i u aplikaciji. Ovo nam omogućava da imamo uvid u sledeće: 

 • Posećene web stranice (pune URL adrese, vreme, dužina trajanja)
 • Korišćene mobilne aplikacije (vreme, dužina trajanja, kategorija aplikacije) 
 • Pretraživani termini (vreme, dužina trajanja) 
 • Korišćeni pretraživači

Možete koristiti pasivno merenje kako biste sveli rezultate na one koji se isključivo odnose na vašu demografsku target grupu. Možete na primer:  

 • Pratiti pretraživane termine npr. žene koje se zanimaju za organske proizvode
 • Pratiti web stranice i aplikacije npr. sve knjižare, sa mesečnim ili kvartalnim izveštajem
 • Targetirati i anketirati vaše korisnike koji su posetili i web stranice vaših konkurenata
   

Praćenje putem kolačića

Možemo postaviti prilagođene kolačiće u našim panelima, ali takođe možemo postaviti i naše alate za merenje i praćenje vaših digitalnih kampanja. Naše dashboard rešenje omogućava vam da verifikujete publiku, targetirate, izračunate net-reach i vidite KPI kampanja, kao što je brand-lift u realnom vremenu.  

Praćenje lokacije & PoS ankete

Možemo takođe prepoznati i ispratiti lokaciju naših članova panela putem naše aplikacije - ovo znači da se mogu poslati ankete ljudima koji su na primer posetili određeno mesto kao npr. prodavnicu. Pozivnice mogu biti poslate putem email-a ili kroz notifikaciju u našoj aplikaciji. 

Stupi u kontakt

Sa zadovoljstvom ćemo saslušati klijente koji traže osmišljene projekte sa dodatkom usluga uzorkovanja. Pošaljite nam email sa kratkim opisom vaših zahteva i mi ćemo vam ubrzo odgovoriti.