Uzorkovanje po najvišim standardima

S obzirom na sve detaljnije potrebe klijenta, regrutujemo između 100 i 500 ispitanika dnevno u svim našim zemljama. Koristimo više izvora kako bi se osigurao kvalitet uzorka, od online zajednica i portala sa vijestima, do kampanja Preporuči prijatelja, društvenih mreža i pozivnica nakon direktnih intervjua. Svi panelisti su registrovani triple-opt-in i smatraju se aktivnim članovima prema ISO standardima.

Naše dugo iskustvo znači da možemo da predvidimo odaziv i stopu popunjenih anketa, i da vas savjetujemo na koji način možete postići najbolje moguće rezultate, često prilagođavajući target grupu, temu istraživanja, dužinu ankete, dizajn ankete i vrijeme. Konstantno unapređujemo i ažuriramo profilisanje svih korisnika, trenutno imajući oko 400 atributa, počevši od ključnih demografskih podataka do navika i načina života i B2B tema.

Ovi podaci kreiraju osnovu u našem filtriranju, što nam omogućava da sprovedemo ankete biranjem ispitanika prema jednoj ili više kategorija, zavisno od potreba klijenta.

Lični podaci

Osiguranje

Kućna elektronika

Zaposlenost 

Zdravlje

Motorna vozila

Obrazovanje

Mobilni telefon

Hrana

Životni stil 

Internet

Pića

Domaćinstvo

Online kupovina

Alkohol

Deca

Mediji

Planiranje putovanja

Finansije

Društvene mreže

Hobiji i interesovanja

Načini plaćanja

Lična elektronika

Pušenje

 

Targetirani uzorci za svaki projekat

Preko 1 300 000 naših panelista u 25 zemlje (Nemačke, Austrije, Švajcarske, centralne Evrope, istočne i jugoistočne Evrope), su pažljivo odabrani kako bi ponudili reprezentativnu sliku lokalne populacije. Kroz sveobuhvatan panel menadžment, osiguravamo da se dostignu čak i veći uzorci složenih, rijetkih ili kompleksnih socio-demografskih target grupa. Možemo pomoći i u slučajevima kada nemate sve informacije vezane za kvote. Radimo istraživanje podataka u skladu sa vašim zahtjevima za uzorke i koordiniramo sa vama radi implementacije.

Pasivno mjerenje, Označavanje, Praćenje lokacije

Sakupljamo podatke o navikama kroz pasivno mjerenje putem posvećene grupe panelista, koji su na njihovim uređajima instalirali naš poseban Talk Connect softver za mjerenje, kako bismo pratili njihovo korišćenje u pretraživačima kao i u aplikaciji. Ovo nam omogućava da imamo uvid u sljedeće:

 • Posjete web stranice (pune URL adrese, vrijeme, dužina trajanja)
 • Korišćene mobilne aplikacije (vrijeme, dužina trajanja, kategorija aplikacije) 
 • Pretraživani termini (vrijeme, dužina trajanja) 
 • Korišćeni pretraživači

Možete koristiti pasivno mjerenje kako biste sveli rezultate na one koji se isključivo odnose na vašu demografsku target grupu. Možete na primjer:

 • Pratiti pretraživane termine npr. žene koje se zanimaju za organske proizvode
 • Pratiti web stranice i aplikacije npr. sve knjižare, sa mjesečnim ili kvartalnim izveštajem
 • Targetirati i anketirati vaše korisnike koji su posjetili i web stranice vaših konkurenata

Garancija kvaliteta

Preuzimamo punu odgovornost za visok kvalitet naših podataka i profila naših panelista, i primjenjujemo svakodnevno najstrože standarde kroz naš striktni panel menadžment. Detaljno profilisanje naše baze osigurava vam odabranu i kreiranu target grupu, dok sa druge strane naši panelisti primaju ankete koje odgovaraju njihovim profilima i interesima, što znači da su više motivisani da učestvuju u anketi i manja je vjerovatnoća da će biti izbačeni iz ankete.

To samo po sebi ipak ne garantuje kvalitet podataka. Pogotovo sa složenim upitnikom, upotrebljivost, jasnoća i lokalni kontekst su ključni za ispitanika da razumije pitanja i pruži odgovarajuće odgovore. Naš multinacionalni tim će vam rado asistirati u dizajniranju i finaliziranju upitnika koji bi kao takav omogućio da učesnici ostanu uključeni od prvog do posljednjeg pitanja.

Kao dio procesa osiguravanja kvaliteta, dodatno izvršavamo:

 • Automatsko provjeravanje profila (Provjera sličnosti/ IP provjera i provjera internet pretraživača)
 • Stalno ažuriranje profila 
 • Provjera dužine trajanja ankete i uočavanje prebrzih odgovora (“speedsters”)
 • Provjera socio-demografskih podataka (trik pitanja na početku/kraju upitnika)
 • Kontrolna pitanja za vrijeme upitnika
 • Potvrda ličnih podataka prilikom isporuke nagrada i validacija putem pošte ili telefona kada je to neophodno

Ukoliko je panelista klasifikovan kao “speedsters”, “fraudulent” ili je na bilo koji način nepovjerljiv, on se isključuje iz budućih istraživanja.

Zahtjev za kvotama

Za uzorkovanje i upite o projektima, molimo ispunite formular sa specifikacijama vašeg zahtjeva i naš tim će vam odgovoriti što prije sa kvotom. Takođe, možete nam pisati na rfq@talkonlinepanel.com.