Politica de confidențialitate și Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Talk și-a actualizat politica de confidențialitate pentru o mai buna intelegere și pentru a aborda noile legi privind protecția datelor personale ale GDPR care intră în vigoare în Europa la 25 mai 2018. Mai simplu spus, schimbăm modul în care colectăm și folosim informațiile de la dvs. , cum ar fi adresa de e-mail pe care ați furnizat-o pentru a vă abona la newsletter-ul nostru sau datele de contact pe care le-am stocat în sistemul nostru de management al clienților după ce ne-ați dat cartea dvs. de vizită. Noua legislație urmărește să facă datele mai sigure și să consolideze drepturile cetățenilor față de informațiile lor personale și susținem schimbările ca un pas către un mediu digital mai corect și mai transparent.

Datele personale sunt prelucrate de Talk (denumită în continuare "compania") în scopul de a trimite buletine informative sau informații despre produse și servicii, actuale și noi, în domeniul opiniei și cercetării de piață sau informații despre evenimentele pe care compania noastră le-ar putea organiza sau pentru a oferi sprijin prin e-mail. Baza legală pentru prelucrarea în acest scop este consimțământul dat.

Datele cu caracter personal, inclusiv consimțământul, vor fi păstrate timp de încă trei ani după ce a avut loc o revocare pentru a demonstra persoanei și autorităților vizate că informațiile solicitate au fost trimise în mod corespunzător și că datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod legal. Cu toate acestea, datele nu vor mai fi trimise. Temeiul juridic al procesării este interesul legitim al persoanei responsabile, și anume dovada trimiterii corecte, a marketingului și a prelucrării legale a datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate până la expirarea a trei ani de la revocarea consimțământului, dar nu mai mult de trei ani de la ultimul contact cu persoana în cauză și apoi vor fi șterse.

Persoanele chestionate au următoarele drepturi:

  • să solicite [companiei] să confirme prelucrarea datelor lor cu caracter personal și, dacă este necesar, să furnizeze informații cu privire la aceste date cu caracter personal (dreptul la acces);
  • să solicite rectificarea imediată a datelor inexacte și completarea datelor lor cu caracter personal (dreptul la rectificare)
  • să ceară ștergerea imediată a datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu dreptul de a fi uitate

În plus, începand cu data de 25 mai 2018, subiecții datelor au, de asemenea, următoarele drepturi, în conformitate cu condițiile specifice de exercitare a acestora, prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor:

  • dreptul de a solicita restricții de prelucrare
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor lor cu caracter personal; persoana vizată are dreptul să se opună prelucrării datelor pentru marketing direct în orice moment, cu efect în viitor.

Datele personale pot fi stocate în serverele furnizorilor de servicii care se află în afara UE, cum ar fi SUA. Garantăm că același nivel de protecție a datelor, așa cum este prevăzut de legislația aplicabilă, se aplică și acolo și am pus în aplicare toate mecanismele legale de transfer necesare.

Începând cu data de 25 mai 2018, autoritatea responsabilă pentru orice plângere privind încălcarea dreptului de acces de mai sus, dreptul la rectificare, dreptul de a fi uitat etc. va fi Autoritatea Austriacă pentru Protecția Datelor.