Pravila o privatnosti i opće zaštite podataka (GDPR)

Talk je ažurirao svoje privatnosti kako bi objasnio i usvojio novi Zakon GDPR privatnosti, koji je stupio na snagu u Europi 25. svibnja, 2018. Jednostavno rečeno, promijenili smo način na koji prikupljamo i koristimo podatke dobivene od Vas, kao što su e-mail kako biste primili od nas newsletter ili pojedinosti o kontaktima koje smo sačuvali u našem sustavu nakon što ste nam dali posjetnicu. Novi zakon zahtjeva da su podaci sigurniji, a podržavamo te promjene kao korak ka poštenijem i transparentnijem digitalnom okruženju.

Osobni podaci se obrađuju sa strane Talk-a  (u daljnjem tekstu: tvrtka) u svrhu slanja newslettera ili informacije o trenutnim ili novim proizvoda, usluga i alata u području istraživanja tržišta i javnog mnijenja ili informacije o događanjima u organizaciji ili pod pokroviteljstvom naše tvrtke, putem e-pošte. Pravna osnova za obradu u tu svrhu daje se suglasnošću.

Osobni podaci, uključujući i izjave o sukladnosti, bit će sačuvane u naredne tri godine nakon što je otkaz stupio na snagu kako bi se dokazalo subjektu i ovlasti, da su tražene podatke uredno poslane i da su osobni podaci pravno obrađeni. Međutim, komunikacija se neće više poslati. Pravni osnov obrade je legitimni interes odgovorne osobe, odnosno dokaz o pravilnom slanju marketinga i pravnoj obradi osobnih podataka.

Osobni podaci će biti ohranjeni do isteka tri godine nakon otkazivanja suglasnosti, ali ne više od tri godine nakon posljednjeg kontakta s tom osobom.

Subjekti podataka imaju sljedeća prava:

  • zatražiti od tvrtke da potvrdi obradu osobnih podataka koji se odnose na njih i, ako je potrebno, informacije o takvim osobnim podacima (pravo pristupa);
  • zahtijevaju brzi ispravak netočnih podataka i popunjavanje osobnih podataka koji se odnose na njih (pravo na ispravak)
  • zahtijevati brzo brisanje osobnih podataka koji se odnose na njih u skladu s pravom, da su zaboravljeni

Nadalje, od 25. svibnja 2018., nositelji podataka će također imati slijedeća prava, uvijek prema posebnim uvjetima za njihovu provedbu, kako je predviđeno Uredbom o općem prijedlogu zaštite podataka:

  • pravo tražiti ograničenje obrade
  • pravo na prijenos podataka
  • pravo prigovora u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka; subjekt podataka ima pravo prigovoriti obradi podataka u svrhu izravnog marketinga u bilo kojem trenutku i sa efektima za budućnost.

Osobni podaci mogu se pohraniti na poslužitelje naših davatelja usluga izvan EU, kao što su Sjedinjene Države. Jamčimo da u ovom slučaju zakonom pruža istu razinu zaštite podataka i da smo primijenili sve pravno potrebne mehanizme za prijenos.

Od 25. svibnja 2018. nadležno tijelo za bilo kakve pritužbe zbog kršenja gore navedenih prava pristupa, prava na ispravak, pravo na zaborav itd. bit će Austrijska uprava za zaštitu podataka.