Právní informace

Talk Online Panel GmbH
Karlsgasse 7/ Top 5
1040 Vienna
Austria 

Tel.: +43 1 228 88 10
Fax: +43 1 228 98 01
E-Mail: info@talkonlinepanel.com
Web: www.talkonlinepanel.com

VAT ID: ATU68904867
Company register number: 419178p
Data registry number: DVR4014619
Registrační soud: Obchodní soud ve Vídni

Člen rakouské hospodářské komory, divize pro poradenství, IT, reklamu a tržní komunikaci.

Copyright

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Jakékoli další použití, zejména ukládání v databázích, publikování, kopírování a jakákoli forma komerčního využití a předávání třetím stranám – též částečně nebo v upravené podobě – je zakázána bez souhlasu společnosti Talk Online Panel. Tištěný nebo jiný obsah je k dispozici pouze pro osobní potřebu. Nesmí být předáván ani zpřístupněn třetím stranám ani pro nekomerční nebo soukromé zájmy, např. pro prezentaci třetím stranám. Použití úplného nebo částečného zdrojového kódu nebo jiných komponent systému a publikovaných materiálů (obrázky, zvuky apod.) je chráněno autorským právem a licenčními podmínkami majitele a musí být výslovně písemně schváleno.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vlastník sestavuje a upravuje informace na této webové stránce podle svých nejlepších znalostí s cílem poskytnout uživatelům pravdivé a aktualizované informace. Všechny informace dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiného internetového prostředku, které nejsou přímo spojené s podnikáním vydavatele jsou odpovědností vydavatelů těchto informací. Za informace v nich obsažené a za jakékoli důsledky jejich použití se nepřijímá žádná odpovědnost. V souladu se zákonem o výrobní odpovědnosti vydavatel výslovně poukazuje na to, že chyby nelze zcela vyloučit a že veškeré informace se proto poskytují pod podmínkou opravy. Vydavatel nesmí být brán na odpovědnost za chyby vyskytující se v důsledku zdrojů nebo zpracování a neručí za obsah a jeho důsledky. Vydavatel nesmí být zodpovědný přímo či nepřímo za přímé nebo nepřímé důsledky používání nebo zneužití informací obsažených na této webové stránce.

© 2018 Talk Online Panel