Ochrana osobních údajů a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost Talk aktualizovala své zásady ochrany osobních údajů, aby byla srozumitelnější a aby reagovala na novým zákon o ochraně osobních údajů v rámci obecné ochrany údajů (GDPR), která vstoupila v platnost v Evropě dne 25. května 2018. Jednoduše řečeno měníme způsob shromažďování a používání informací, které nám poskytujete, např. e-mail, který jste nám poskytl/a při přihlášení k odběru našeho informačního bulletinu, nebo kontaktní údaje, které jsme uložili v našem systému správy zákazníků poté, co jste nám poskytl/a vizitku. Cílem nové legislativy je zajistit lepší ochranu dat a posílit práva občanů na jejich osobní informace a tyto změny podporujeme jako krok směrem k spravedlivějšímu a transparentnějšímu digitálnímu prostředí.

Osobní údaje zpracovává společnost Talk (dále jen „společnost“) za účelem zasílání informačních letáků nebo informací o současných a nových produktech, službách a nástrojích v oblasti veřejného mínění a průzkumu trhu nebo informací o událostech, které by naše společnost mohla uskutečnit e-mailem. Právním základem pro zpracování za tímto účelem je daný souhlas.

Osobní údaje včetně prohlášení o souhlasu se uchovávají po dobu dalších tří let po zrušení, aby se subjektu údajů a orgánům prokázalo, že požadované informace byly řádně odeslány a osobní údaje byly legálně zpracovány. Informační e-maily však již nebudou zasílány. Právním základem zpracování je oprávněný zájem odpovědné osoby, tj. důkaz řádného zaslání marketingu a zákonné zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou uchovávány až do uplynutí tří let od zrušení souhlasu, nejdéle však do tří let od posledního kontaktu s dotčenou osobou a poté smazány.

Dotčené osoby mají tato práva:

  • požádat společnost o potvrzení zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a v případě potřeby informace o těchto osobních údajích (právo přístupu);
  • požadovat okamžitou opravu nepřesných údajů a doplnění osobních údajů, které se jich týkají (právo na opravu)
  • požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se jich týkají, v souladu s právem na zapomenutí

Nadto, od 25. května 2018 mají dotčené osoby také následující práva podle zvláštních podmínek pro jejich výkon stanovených v obecném nařízení o ochraně údajů:

  • právo požadovat omezení zpracování
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo kdykoli vznést námitky proti zpracování jejich osobních údajů; dotčená osoba má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu s účinkem pro budoucnost.

Osobní údaje mohou být uloženy na serverech našich poskytovatelů služeb, které se nacházejí mimo území EU, například v USA. Zaručujeme, že se zde uplatňuje stejná úroveň ochrany údajů, jakou vyžaduje platná legislativa, a že jsme zavedli všechny zákonem požadované mechanismy přenosu.

Od 25. května 2018 bude odpovědným orgánem veškeré stížnosti týkající se porušení výše uvedeného práva na přístup, práva na opravu, práva na zapomenutí atd. Rakouský úřad pro ochranu údajů.