Vytvořte si vlastní panel s Talk

Na základě našich bohatých zkušeností z několika evropských zemí má jsme schopni rychle a efektivně pomoci vytvořit Váš vlastní klientský panel pro interní výzkumné potřeby z Vaší zákaznické základny. Tento přístup k informacím a kontakt s Vašimi klienty Vám poskytne tyto klíčové výhody:

  • Redukce nákladů na interní výzkum – můžete provádět analýzy čtenosti, zákazníků apod. bez externích nákladů na respondenty
  • Redukce obtěžujících průzkumů přímo na stránkách – průzkum provádíte vždy mezi svými zákazníky
  • Redukce množství průzkumů posílaných přes e-mail a CRM programy bez možnosti používat kvótní omezení
  • Testování reklamy – např. studie dopadu reklamy na Vašich nejvěrnějších zákaznících
  • Zahrnutí proměnných specifických pro Váš produkt (např. zájmy, frekvence četby), na jejichž základě mohou být rozhovory realizovány s konkrétní skupinou respondentů
  • Data získaná z profilů Vašich panelistů Vám mohou být použita k obohacení Vašeho systému na cílení zákazníků

Zásadní výhodou naší nabídky je však fakt, že pro Vás nepřináší žádnou administrativní zátěž, protože panel je spravován jako součást panelů společností skupiny Talk.

To znamená, že náš mezinárodní tým zajistí všechny aspekty přípravy a realizace projektu: vše od výběru respondentů, přes vyplácení odměn, komunikaci s panelisty mailem i telefonicky, zajištění dodržování právních nařízení o ochraně osobních údajů, až po sledování aktivity a úrovně odpovědí panelistů kvůli prevenci možného podvádění a pravidelnou aktualizaci profilů kvůli zajištění stálé úrovně kvality. To všechno umožňuje vašemu projektovému myslet na inovace a využívat takto získanou zákaznickou zpětnou vazbu ve prospěch Vaší společnosti nebo produktů.

Licence softwaru pro tvorbu dotazníků

Jsme velmi hrdí na náš vlastní výzkumný nástroj, který je k dispozici také pro licencování: je to výkonný software pro tvorbu internetových dotazníků umožňující přístup více uživatelům současně. Byl vyvinut pro online průzkum trhu a umožňuje rychlé, snadné a přizpůsobitelné programování různých druhů otázek, které mají být dotázány a vyhodnoceny online. Pro ukázku a cenovou nabídku se prosím obraťte na mailovou adresu  rfq@talkonlinepanel.com.