Skupina Talk

S bezmála 20 lety zkušeností s online průzkumem trhu se společnost Talk specializuje na „full service digitální sběr dat“ a nabízí komplexní služby pro online průzkumy a sběr behaviorálních dat, od sledování souborů cookies a pasivní měření až po geografické sledování prostřednictvím aplikace Talk.

Skupina Talk provozuje online panely s detailním profilováním v 25 státech a má 1,3 miliony aktivních členů v německy mluvících zemích a oblasti střední, východní a jihovýchodní Evropy. Společnost sídlící ve Vídni provozuje další kanceláře v celé Evropě a je zárukou vysoké kvality dat, vynikající odbornosti v oblasti správy panelů a komplexního souladu s předpisy o ochraně dat. Talk používá nejvyšší standardy v oblasti IT a projektového řízení a v roce 2019 obdržela certifikaci podle normy ISO 20252.

Full-service sběr dat a reporting

Sbíráme digitální, anonymizovaná data pomocí průzkumů vyplňovaných na počítači členy našich panelů napříč Evropou. Od každého takového registrovaného člena panelu zjišťujeme 400 údajů, které nám umožňují velmi přesně cílit požadovanou cílovou skupinu. Těžíme z výborného IT zázemí a našich vlastních výzkumných aplikací. Byli jsme mezi prvními při zavádění responzivity, rozhraní pro realizaci průzkumů na mobilních i různých dalších zařízeních.

Sbíráme behaviorální data, jako je aktivita na webových stránkách, používání aplikací, sledování vyhledávání a pohybu zařízení. Používáme k tomu pasivní měřicí technologie rozšířili mezi skupinu panelistů, kteří si byli ochotni instalovat do všech svých zařízení speciální software. Pracujeme také s technologiemi pro sledování cookies, které nám slouží jak k měření návštěv webových stránek, tak k ověřování zásahu reklamou.

Mezinárodní přehled a místní odbornost

Spojujeme mezinárodní přehled s místní odborností. Všechny naše panely jsou spravovány rodilými mluvčími dobře obeznámenými s místní kulturou a trhem, kteří dovedou poradit v otázkách citlivých pro danou kulturu a najít způsoby odměňování panelistů odpovídající místnímu vkusu. Řízení celého projektu i sběru dat se odehrává v místní kanceláři, která je klientovi nejblíže. Pokud nedisponujeme kanceláří v zemi, ve které se sběr dat odehrává, řídíme projekt kvůli zefektivnění celého procesu a zajištění kontroly kvality centrálně přímo z Vídně.

Jsme členy profesních sdružení ESOMAR a SIMAR.

ESOMAR logo      SIMAR

Spojte se s námi

Poptávky na průzkumy a sběr dat společně s Vašimi kontaktními údaji prosím zasílejte na e-mail rfq@talkonlinepanel.com. Náš tým se Vám co nejdříve ozve s nabídkou.