Семплинг от най-високите промишлени стандарти

С оглед на все по-специфичните нужди на нашите клиенти, набираме между 100 и 500 респонденти на ден във всички страни. За да гарантираме качеството на извадките, ние използваме различни източници за набиране от онлайн общности, социални медии, новинарски портали до препоръчани покани и покани след персонални интервюта. Всички регистрирани участници са с тройно потвърждаване за включване и се считат за активни съгласно стандартите на ISO.

Благодарение на дългогодишния ни опит, ние можем да предвидим процентите на откликване и завършване и да Ви консултираме как да оптимизирате и постигнете най - добрите възможни резултати, често чрез адаптиране на целевата група, темата на изследването, продължителността на изследването, дизайна на проучванията и времето. Ние непрекъснато усъвършенстваме и актуализираме дълбокото си профилиране на всички потребители, което към настоящия момент обхваща около 400 атрибута, от ключови демографски характеристики до навици, начини на живот и  B2B теми.

Тези данни формират основата на нашата система за филтриране, която ни позволява да провеждаме проучвания, като избираме респондентите според една или няколко от тези области, в зависимост от конкретните нужди на клиента.

Лични данни

Застраховка

Домакински електроуреди

Заетост 

Здравеопазване 

Автомобили

Образование

Мобилен телефон 

Храна

Начин на живот

Интернет

Напитки

Домакинство

Онлайн пазаруване

Алкохол

Деца

Медия

Планиране на пътуванията

Финанси

Социална медия

Хобита и интереси

Начини за плащане

Лична електроника

Пушене

 

Целеви извадки за всички проекти

Нашите 1,300,000 панелисти в 25 страни в регионите DACH, CEE и SEEU са специално подбрани за да Ви предоставим представителна картина на онлайн населението на всяка страна. Чрез внимателно управление на панелите гарантираме, че имаме възможността да достигнем до редки, комбинирани или сложни социално-демографски целеви групи дори и при големи размери на извадките. Можем, също така, да Ви помогнем в случаите, когато не разполагате с цялата информация за квотите - ще определим данните за нуждите на вашата извадка и ще координираме тясно с Вас възможностите за осъществяването й.

Пасивно измерване, маркиране, проследяване на местоположението

Ние събираме поведенчески данни чрез пасивни измервания благодарение на отговорен екип от панелисти, които са инсталирали нашия специализиран софтуер за измерване Talk Connect на всички притежавани от тях устройства, така че да можем да проследяваме тяхното поведение и навици както в браузърите, така и в приложенията. Това ни позволява да разберем:

 • Посетени уебсайтове (цялостен URL адрес, време, продължителност)
 • Използвани приложения за мобилни устройства (време, продължителност, категория приложения)
 • Търсени думи/ термини (включително време, продължителност)
 • Използвани търсачки

Имате възможността да използвате пасивните измервания, за да изследвате и разберете в дълбочина резулатите от проучванията, които са изцяло фокусирани върху демографската Ви цел. Бихте могли например:

 • Мониториране на термините за търсене онлайн напр. жени, които се интересуват от органични продукти
 • Мониториране на уеб страници и приложения, например:  всички търговци на книги с месечни или тримесечни отчети
 • Разберете и проучете клиентите си, които посещават сайтовете на конкурентите Ви

Гаранция за качество

Гарантираме високото качество на нашите данни и профили на панелистите и с взискателното управление на панелите, прилагаме ежедневно най - стриктните стандарти. Дълбокото профилиране в нашата панелна база Ви осигурява специално подбрана целева група, а нашите панелисти, от другата страна, получават само анкети, които съответстват на техния профил и интереси, така че те са много по-мотивирани да участват, а скринингите са по-редки.

Само това, обаче не може да гарантира качеството на данните. Особено при сложните въпросници, яснотата на изразяване и локалния контекст са ключови при разберането на въпросите и отговарянето им от респондента, затова нашият мултинационален екип с радост ще ви помогне при изготвянето или финализирането на въпросника, по такъв начин, че участниците да останат ангажирани от първият до последния въпрос.

Като част от нашия процес за осигуряване на качеството ние допълнително прилагаме:

 • Автоматични проверки на данните в профила (Проверки на сходството/ IP проверки и проверки на браузъра)
 • Непрекъснати актуализации на потребителските профили
 • Проверка на времето за завършване и откриване на “препускащи”.
 • Проверка на социо-демографските данни ("трик въпроси" в началото и в края на проучванията)
 • Контролни въпроси по време на проучването
 • Потвърждаване на лични данни при обмяната на точки в награди и валидиране по пощата или по телефона, когато е необходимо.

Ако панелистите бъдат класифицирани като "препускащи" или "измамни", те стават част от черн списък и се изключват от участие в бъдещи проучвания.

Заявка за оферта

За заявки за проекти и запитвания, моля, попълнете формуляра със спецификациите на Вашето искане и екипът ни ще Ви отговори възможно най-бързо с оферта. Можете също да изпратите имейл на адрес : rfq@talkonlinepanel.com.