Политиката за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR)

Talk актуализира своята Политика за поверителност, за да я направи по-ясна и да е в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила в Европа на 25 май 2018 г.  Просто казано, ние променяме начина, по който събираме и използваме информацията от Вас, като например имейла, който сте предоставили, за да се абонирате за нашия бюлетин, или данните за контакт, които съхраняваме в нашата система за управление на клиенти, след като сте ни изпратили Вашата визитка. Новото законодателство има за цел да направи данните по-сигурни и да укрепи правата на хората относно собствената им лична информация и ние подкрепяме промените като стъпка към по-справедливи и прозрачни цифрова среда и онлайн сътрудничество.

Личните данни се обработват от Talk (наричана по-нататък "компанията") с цел изпращане на бюлетини или информация за текущи и нови продукти, услуги и инструменти в областта на мнението и пазарните проучвания или информация за събития, за които нашата Компания може да Ви уведоми или да Ви изпрати чрез електронна поща. Правното основание за обработката на информация за тази цел е даденото съгласие.

Личните данни, включително декларацията за съгласие, ще бъдат съхранявани за още три години в случай на анулиране, за да се докаже,  пред субекта на данните и властите, че исканата информация е изпратена надлежно и личните данни са били законно обработени. Съобщения, обаче, вече няма да се изпращат и комуникацията ще бъде преустановена. Правното основание на обработката е в законов интерес на отговорното лице, а именно доказателството за правилното изпращане на проучвания на пазара и законното обработване на личните данни.

Личните данни ще бъдат съхранявани до изтичането на три години след отмяната на съгласието, но не повече от три години след последния контакт с въпросното лице, а след това ще бъдат изтрити.

Субектите на данни имат следните права:

  • да поиска от [дружеството] да потвърди обработката на лични данни, отнасящи се до тях, и ако е необходимо, информация за такива лични данни (право на достъп);
  • да изиска непосредствена корекция на неверни данни и попълване на лични данни, отнасящи се до тях (право на поправка)
  • да изиска незабавното заличаване на личните данни, които се отнасят до тях, в съответствие с правото да бъдат забравени 

Освен това считано от 25 май 2018 г.,  засегнатите лица субект на данните, ще имат следните права, съгласно конкретните условия за упражняването им, предвидени в Общия регламент за защита на данните:

  • правото да се изисква ограничаване на обработката
  • правото на преносимост на данни
  • правото да се противопоставят по всяко време на обработката на личните им данни; По-специално, субектите на данни имат право да забранят обработването на личните им данни за рекламни цели и използването им в бъдеще, по всяко време.

Личните данни могат да се съхраняват на сървърите на нашите доставчици на услуги, които се намират извън ЕС, например в САЩ. Гарантираме, че същото ниво на защита на данните, както се изисква от приложимото законодателство, се прилага и там и сме въвели всички законово изисквани механизми за трансфер.

От 25 май 2018 г. отговорният орган за всякакви оплаквания относно нарушаване на горепосочените право на достъп, право на поправка, право да бъде забравен и т.н. ще бъде Австрийският орган за защита на данните.