Prostorije za Fokus grupe u Beču

Smešteni u blizini Karlsplatz-a i javnog prevoza, sa lakim pristupom do aerodroma i glavne železničke stanice, u našim kancelarijama se nalazi i najsavremenija soba za intervju sa jednosmernim ogledalom, sistemom za video snimanje i simultani audio prevod. Mi se brinemo o celokupnom procesu, od pronalaženja ispitanika do moderatora, keteringa, transkripta, i pripreme paketa za bilo koji stepen učestvovanja.

Focus group studio

CATI studio u Pragu

Telefonski studio u kancelarijama Datacollect u Pragu, našoj češkoj filijali, je u potpunosti opremljen i za najzahtevnije CATI intervjue. Ima kapacitet od 45 stanica i koristi pouzdanu i testiranu tehnologiju koja se zasniva na NIPO sistemu, a može i ponuditi CATI2WEB (WebCATI) metod intervjuisanja -- kako bismo koristili već pripremljene skripte, dogovorene upitnike i naš sistem intervjuisanja.

Naša postavka nam omogućava da u potpunosti nadgledamo i pratimo sprovođenje intervjua našeg iskusnog tima.  Pored uobičajenih CATI usluga, možemo vam pomoći u sprovođenu tajnih poziva radi testiranja kvaliteta korisničkih usluga - npr. Veštine operatora, čekanje na odgovor, komunikacija sa korisnicima itd.

Pitaj za kvotu

Za upite o fokus grupama, molimo pošaljite mail na rfq@talkonlinepanel.com uključujući pune kontakt detalje i specifikacije vašeg zahteva. Naš tim će odgovoriti što pre sa ponuđenom kvotom.