Politika privatnosti i Opšta uredba o zaštiti podatka (GDPR)

Talk je ažurirao svoju Politiku privatnosti kako bi objasnio i usvojio novi GDPR zakon o privatnosti koji je stupio na snagu u Evropi 25. maja, 2018. Prosto rečeno, promenili smo način na koji sakupljamo i koristimo informacije dobijene od vas, kao što je email kako biste primali od nas newsletter, ili kontakt detalji koje smo sačuvali u našem sistemu nakon što ste nam dali biznis kartu. Novi zakon teži da učini podatke bezbednijim i ojača ljudsko pravo na njihove privatne informacije, i mi podržavamo ove promene kao korak napred ka pravednijoj i transparentnijoj digitalnoj sredini.   

Lični podaci su obrađeni od strane Talk-a (nadalje navedenu kao kompanija) u svrhe slanja newsletter-a ili informacija o trenutnim ili novim proizvodima, uslugama i alatima u oblasti istraživanja tržišta i javnog mnjenja ili informacija o događajima koje organizuje ili podržava naša kompanija, putem mail-a. Pravna osnova za obradu u ove svrhe je data saglasnošću.  

Lični podaci, uključujući izjavu o saglasnosti, biće sačuvani u naredne tri godine nakon što je poništenje stupilo na snagu kako bi se dokazalo subjektu i vlastima da su tražene informacije uredno poslate i da su lični podaci zakonski obrađeni. Međutim, komunikacija se više neće slati. Pravni osnov obrade je legitimni interes odgovorne osobe, odnosno dokaz o pravilnom slanju marketinga i zakonskoj obradi ličnih podataka.

Lični podaci će biti čuvani do isteka od 3 godine nakon poništenja saglasnosti, ali ne više od 3 godine od poslednjeg kontakta sa tom osobom. 

Subjekti podataka imaju sledeća prava: 

  • da pitaju (kompaniju) za potvrdu obrade ličnih podataka koji se tiču njih i, ako je to potrebno, informaciju o tim ličnim podacima (pravo na pristup);
  • da zahtevaju brzu ispravku netačnih podataka i kompletiranje ličnih podataka koji se tiču njih (pravo na ispravku)
  • da zahtevaju brzo brisanje ličnih podataka koji se odnose na njih u skladu sa pravom da budu zaboravljeni

Nadalje, od 25. maja 2018, subjekti podataka će takođe imati sledeća prava uvek prema posebnim uslovima za njihovo sprovođenje predviđeni u Opštoj uredbi o zaštiti podataka:   

  • pravo da zahteva ograničenje obrade
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na prigovor u bilo kom trenutku na obradu njihovih ličnih podataka; subjekat podataka ima pravo na prigovor na obradu podataka u svrhu direktnog marketinga bilo kada i sa efektima za ubuduće. 

Lični podaci se mogu čuvati na serverima naših provajdera usluga koji se nalaze izvan EU, kao što je SAD. Garantujemo da je u ovom slučaju isti nivo zaštite podataka predviđen zakonom i da smo primenili sve zakonski neophodne mehanizme prenosa. 

Od 25. maja 2018, nadležni organ za bilo kakve žalbe u vezi sa povredom gore navedenih prava pristupa, prava na ispravku, pravo na zaborav, itd. biće Austrijska uprava za zaštitu podataka.